Make your own free website on Tripod.com

Tujuan
Up

Home
Up

Tujuan Pembedahan
        Ia terbahagi kepada 4 bahagian iaitu :-

 1. Therapeutik (merawat)
  contoh : haemorroid , tonsilitis dan appendiks
 2. Exploration (meninjau)
  contoh : laparotomy (incision pada bahagian abdomen.. untuk melihat.. internal organs terutama kecederaan pada bahagian dada)
 3. Diagnostik
  contoh : endoscopy (alat yang dimasukan kedalam rongga badan)
 4. Restorative (mengembalikan kecantikan)
  contoh : pembesaran buah dada (augmentative mammoplasty)

Kategori Pembedahan

 1. Major
 2. Intermediate
 3. Minor
 

Halaman ini sudah X dilawati

Send mail to JamalParit with questions or comments about this web site.
Copyright 2000
PPinPerson
Last modified: 07/26/00